Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga | Toko Muslim Title

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga

Buku-100-Nasihat-RasulullahKode: BK2915
Harga:
Rp. 30.000
Rp. 25.500 (Diskon)
Penulis: Abdul Aziz Abdur Rauf
Penerbit: Markaz Al-Quran

Ukuran: 10,5 cm  x 15 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 150 Gram
Tebal: 174 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga” , Buku ini membawakan  nasihat-nasihat Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang rumah tangga. Insyaa Allah akan menjelaskan bagaimana mengatur rumah tangga idaman, yang sesungguhnya bermuara kepada sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya(Diulang 2x oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk penegasan) Dan akulah sebaik-baik orang dalam menyayangi keluarga-Ku”.(HR. Al-Bukhori)
Rumah tangga adalah salah satu sisi kehidupan yang sangat melekat dengan kehidupan semua manusia yang beriman dan tidak beriman, namun dalam realitanya manusia memiliki sisi-sisi kelemahan dalam mengelola rumah tangga.
Kondisi ini berdampak pengaturan rumah tangga yang hanya diatur atas perasaan dan hawa nafsu. Sehingga banyak rumah tangga gagal mempertahankannya.

Semoga Allah mendatangkan faidah dan berkah dengannya.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Selamat membaca, Selamat belajar.

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga 30.000 15% 25.500 Markaz Al-Quran Abdul Aziz Abdur Rauf cover 2

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga 30.000 15% 25.500 Markaz Al-Quran Abdul Aziz Abdur Rauf cover

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga 30.000 15% 25.500 Markaz Al-Quran Abdul Aziz Abdur Rauf isi 2

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga 30.000 15% 25.500 Markaz Al-Quran Abdul Aziz Abdur Rauf isi 3

Buku 100 Nasihat Rasulullah Dalam Membina Rumah Tangga 30.000 15% 25.500 Markaz Al-Quran Abdul Aziz Abdur Rauf isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 5 =