Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah

Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah

Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-TsalatsahKode: BK2643
Harga: Rp. 6.000
Rp. 5.100 (Diskon)
Penulis: Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab
Penerbit: At-Tibyan

Ukuran: 12 cm x 18 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 150 Gram
Tebal: 52 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini “Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah”.

Buku ini merupakan salah satu terjemahan risalah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Risalah ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan mendasar demi terwujudnya pribadi muslim yang mentauhidkan Allah dalam segala sisi kehidupannya.
Buku ini menguraikan tiga landasan utama dan empat kaidah penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan tersebut merupakan intisari risalah ilahi dan hakikat dakwah Rasul. Beliau memetiknya dari surat pendek, yakni surat al-‘Ashr. Meski pendek namun kandungan maknanya sangat padat dan dalam. Sehingga Imam Asy-Syafi’i berkata: “Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluk-Nya selain surat ini niscaya sudah cukup.” 
Dan juga diuraikan empat kaidah penting yang mesti diketahui oleh setiap muslim agar memahami hakikat dakwah yang dibawa Rasul dan bentuk-bentuk syirik yang diperangi oleh beliau. Sebab masih banyak kaum muslimin yang beranggapan bahwa kemusyrikan yang dulu diperangi oleh Rasul sudah tidak ada lagi pada zaman modern sekarang ini. Mereka mengidentikkan syirik itu dengan penyembahan berhala saja. Padahal banyak sekali praktek syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang lebih parah daripada yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu.

Semoga bermanfaat.
*****
Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah cover Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah cover 2 Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah isi Buku 3 Landasan Utama Al-Utsul Ats-Tsalatsah isi 2

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 10 =