Buku Akhlak Ulama Salaf Dalam Bergaul

Buku Akhlak Ulama Salaf Dalam Bergaul

Buku Akhlak Ulama Salaf Dalam BergaulKode: BK1635
Harga Buku:
Rp. 68.000
Rp. 54.400 (Diskon)
Penulis: Abu Abdurrahman Ridha
Penerbit: Pustaka Al-Kautsar

Ukuran: 14 cm x 21 cm
Tebal: 376 halaman
Berat: 0,5 kg, Soft Cover

Resensi:

Buku ini menjelaskan dan memaparkan kisah kisah bagaimana para pendahulu kita yang saleh bergaul dan mengamalkan akhlak yang mulia.

Sebagian Isi Buku

Menerima Kebenaran Darimana pun Datangnya Tanpa Memandang Siapa yang Mengucapkannya

Mu’adz bin Jabal Radhiyallahu ‘Anhu pernah menasehati sahabatnya Yazid bi Umairah, “Ambillah kebenaran jika engkau mendengarnya, sebab kebenaran adalah cahaya.”

Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu berkata, “Siapa yang datang membawakan kepadamu kebenaran maka terimalah, walaupun datang dari tempat yang jauh atau bersumber dari orang yang engkau benci. Siapa yang datang membawa kesesatan kepadamu maka tolaklah, walaupun datang dari orang yang engkau cintai dan dari tempat yang dekat.”

Ibnul Qoyyim Rahimahullah seusai menyebutkan biografi banyak ulama seperti Sahl bin Abdullah At-Tsauri, Abu Thalib Al-Makki, Al-Junaid bin Muhammad, Abu Utsman An-Naisaburi, Yahya bin Mu’adz Ar-Razi, Abu Sulaiman Ad-Darani, ‘Aun bin Abdullah dan lain-lain, kemudian berkomentar, “Seorang yang jujur dan bersihakan menerima ilmu dan kebenarandari mereka (para ulama itu), lalu berjalan diatasnya. Dia tidak akan menolak kebenaran yang telah ditemukan dari mereka walaupun pada diri mereka ada salah dan keliru pada hal-hal tertentu, sebab kebenaran mutlak hanya bersumber dari Allahpemilik alam semesta, sementara hamba-Nya punya tingkatan yang terbatas.”

Syaikh Asy-Syinqithi Rahimahullah mengatakan dalam kitab, “Adwa’ Al-Bayan” bahwa tugas kita adalah melihat esensi dan substansi kebenaran itu, bukan melihat kepada siapa yang menuturkannya. Sebab, semua perkataan ada kemungkinan bisa diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang memang benar-benar harus diterima.

Buku Akhlak Ulama Salaf Dalam Bergaul Cover

Daftar Isi:

Buku Akhlak Ulama Salaf Dalam Bergaul Isi

toko-muslim.com

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =