Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah

Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah

Buku-Akidah-Muslim-LandasanKode: BK3004
Harga: Rp. 50.000
Rp. 40.000 (Diskon)
Penulis: Zainal Abidin bin Syamsuddin
Penerbit: Pustaka Imam Bonjol

Ukuran: 14,5 cm x 21 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 550 Gram
Tebal: 374 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku Tinta Emas Sejarah Sejak Nabi Adam Hingga Abad 14 H” , Inilah buku yang secara tuntas mengulas Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, akidahnya para sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan ulama-ulama sunnah. Dasar-dasar akidah islam berikut faktor-faktor yang mengancam akidah dibahas secara lengkap, tanpa mengurangi kelugasannya. pembaca yang awam sekalipun akan mudah memahami kandungan buku ini.

Di Tengah belantara perbedaan di antara kelompok-kelompok islam, sering kita dengar orang bernasihat, “Sudah, jangan berselisih, yang penting kan akidah kita sama – Akidah Islam.” Tapi, dari mana kita mengukur bahwa kita telah sama-sama berakidah islam?

Buku ini Insya Allah akan memberi jawaban atas pertanyaan (Dari mana kita mengukur bahwa kita telah sama-sama berakidah islam?) sekaligus menyajikan pemahaman tentang akidah Islam yang sesungguhnya. dengan bekal itu, Anda pun akan mampu menilai secara objektif, kaum manakah yang menggenggam akidah Islam dengan sebenarnya. Dan akhirnya, Anda juga akan mampu menyelamatkan diri dan keluarga Anda dari kesesatan.

Tepat untuk Anda yang ingin membekali diri dan keluarga dengan akidah islam yang lurus, yang akan membawa anda pada ketenangan dan keselamatan di dunia dan akhirat dengan seizin Allah Ta’ala.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Selamat membaca, Selamat belajar.
Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah cover 2 Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah cover 3 Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah cover Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah isi 2 Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah isi 3 Buku Akidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlussunnah isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =