Buku Alam Kubur Dan Penghuninya | Toko Muslim Title

Buku Alam Kubur Dan Penghuninya

Buku Alam Kubur Dan PenghuninyaKode: BK1864
Harga:
Rp. 155.000
Rp. 124.000 (Diskon)
Penulis: Ibnu Rajab Al-Hanbali
Penerbit: Pustaka Azzam

Ukuran: 16 cm x 24,5 cm
Tebal: 596 Halaman
Berat: 0,8 Kg, Hard Cover
Judul Kitab Asli: Ahwal Al-Qubur wa Ahlal Ahliha ila An-Nusyur

Resensi:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku in akan mengupas tentang alam barzakh (kubur) serta nikmat dan siksanya, berikut di antara isinya:

***

Tempat Tinggal Para Ahli Kubur di Surga atau Neraka Ditampakkan Saat Pagi dan Petang

Allah Azza wa Jalla berfirman,

“kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), ‘Masukkan Fir’aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras’.” (QS. Al-Mu’min: 46)

Qatadah berkata tentang ayat ini, “Dikatakan kepada mereka, ‘Wahai para pengikut Fir’aun! Inilah tempat-tempat tinggal kalian’. Perkataan ini disampaikan kepada mereka sebagai kecaman dan pengerdilan.”

Ibnu Sirin berkata. “Ibnu Sirin mendatangi kami sesudah shalat Ashar, kemudian ia berkata, ‘Malaikat-malaikat telah naik, dan malaikat-malaikat yang lain telah turun. Para pengikut Fir’aun diperlihatkan Neraka’.”

Syu’bah berkata dari Ya’la bin Atha’: Aku mendengar Maimun bin Maisarah berkata: Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu apabila memasuki waktu pagi, maka ia berseru , “Di pagi ini kami ucapkansegala puji bagi Allah, sementara Fir’aun dan para pengikutnya diperlihatkan Neraka.” Tidaklah seseorang mendengarnya melainkan ia meminta perlindungan kepada Allah dari Neraka.

***

Buku Alam Kubur Dan Penghuninya Cover

Buku Alam Kubur Dan Penghuninya Cover Belakang

Buku Alam Kubur Dan Penghuninya Daftar Isi

Buku Alam Kubur Dan Penghuninya Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =