Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur | Toko Muslim Title

Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur

Buku Amalan Penghibur Di Alam KuburKode: BK1911
Harga: 
Rp. 20.000
Rp 17.000 (Diskon)
Penulis: Fahd bin Abdurrahman Asy-Syuwaib
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Ukuran: 14,5 cm x 20,5 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 250 Gram
Tebal: 94 Halaman

Resensi:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku kecil ini akan membahas seputar amalan-amalan yang bisa bermanfaat kelak ketika seorang berada di alam kubur, berikut di antara isinya:

***

Bab 2: Amal Ibadah yang Pahalanya Akan Sampai Kepada Orang yang Meninggal

Terkait amal ibadah orang yang masih hidup yang bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, para ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu amal ibadah badaniah dan amal ibadah maliah.

Amal ibadah badaniah adalah amal yang dilakukan dengan fisik seperti melaksanakan shalat, berpuasa, menunaikan haji, dan berdoa. Mengenai sampainya pahala amalan ini kepada orang yang telah meninggal, para ulama membuat kaidah: “pahala amal akan sampai kepada orang yang meninggalapabila ada dalil yang menetapkannya.”

Mengenai sampainya pahala puasa, ini ditetapkan melalui hadits tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi perihal hukum berpuasa untuk ibunya, maka beliau menjawab: “Berpuasalah untuknya!”

Demikian pula haji. Terdapat hadits tentang seseorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah ketika hendak menunaikan haji untuk ayahnya, maka beliau menjawab: “Tunaikanlah haji dan umrah untuk ayahmu!”

Sedangkan amal ibadah maliah adalah amal yang dilakukan dengan mendermakan harta benda seperti bersedekah, melunasi utang, dan menyembelih hewan kurban. Ibadah-ibadah tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

***

Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur Cover

Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur Cover 2

Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur Daftar Isi

Buku Amalan Penghibur Di Alam Kubur Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 17 =