Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya

Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya

Buku-Ar-Riyadh-An-Nadhirah-Kode: BK2848
Harga:
Rp. 90.000
Rp. 72.000 (Diskon)
Penulis: Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
Penerbit: Darus Sunnah

Judul Kitab Asli : Ar-Riyadh An-Nadhirah
Penerjemah: M. Sulhan Jauhari, Lc.
Ukuran: 16 cm  x 25 cm
Cover: Hard Cover
Berat: 550 Gram
Tebal: 329 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini”Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya” Buku ini merangkum berbagai nasihat yang agung yang ditujukan kepada segenap kaum muslimin terhadap pokok-pokok agama yang banyak mereka lalaikan dan tinggalkan agar dihidupkan kembali, baik berkaitan dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, mapun akhlak.
Dalam setiap penjelasannya, menyadarkan kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan perkataan salaful ummah. Juga mentakhrij hadist dan merujuk kepada referensi utama. Penulis menghimpun makna yang kuat, ungkapan yang tulus, dan ungkapan yang mudah. Ungkapannya sangat menyentuh kalbu, serta membangkitkan jiwa dari kelalaian dan melunakkan sifat kerasnya hati.

Sesungguhnya antara akidah, iman dan akhlak mempunyai pertalian yang sangat kuat. Akhlak merupakan implementasi keimanan seseorang. Akhlak yang baik adalah bukti iman yang kuat. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk adalah bukti iman yang lemah.

Sebagai hamba Allah yang di pundaknya terdapat tugas berbagai kewajiban, sementara di hadapannya terdapat tugas dan berbagai kewajiban, serta di hadapannya terdapat berbagai ujian dan cobaan, maka nasihat merupakan modal utama dalam mengarungi kehidupan. Apalagi jika kita sadari, tabiat manusia yang mudah lupa, lalai, terpengaruh dan cenderung pada apa yang dimaui hawa nafsu yang umumnya mengajak pada kemungkaran. Maka pada titik ini, semakin nyata bahwa kita sangat membutuhkan nasihat.

Semoga melalui tulisan ini, kita dapat mempelajari ilmu syar’i untuk memperbaiki diri dengan akhlak yang terpuji dan jalan yang lurus, serta mendapatkan faedah ilmu yang sangat agung.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.

*****
Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di cover 2 Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di isi Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di isi 4 Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di isi 3 Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di isi 2 Buku Ar-Riyadh An-Nadhirah Untaian Nasihat Aqidah Akhlak Dan Lainnya 90.000 20% 72.000 Darus Sunnah Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di cover

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − nine =