Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ | Toko Muslim Title

Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’

Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’Kode: BK2367
Harga:
Rp. 16.000
Rp. 13.600 (Diskon)
Penulis: Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan
Penerbit:  Maktabah Al-Ghuroba’
Ukuran: 12 cm x 18 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 200 Gram
Tebal : 94 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ “.
Buku ini menjelaskan tentang empat kaedah penting untuk memahami permasalahan tauhid dan syirik, diuraikan secara ringkas dengan bahasa yang-insya Allah- mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan faidah kepada islam dan kaum muslimin.
Tauhid adalah perkara yang penting bagi seorang muslim untuk memahaminya. Sebab poros dari agama Islam dari sejak awal diciptakannya manusia hingga hari kiamat nanti adalah tauhid ini.
Bagaimana mungkin seorang muslim yang tidak mengenal apa itu Tauhid dan Syirik, Bahkan menganggap syirik itu tauhid atau sebaliknya bisa masuk Jannah (surga)?

Selamat membaca.

*****
Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ cover 2 Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ coverBuku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ isi 2 Buku Empat Kaedah Memahami Tauhid Syarah Qowa’idul Arba’ isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 17 =