Buku Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam | Toko Muslim Title

Buku Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam

Kode: BK 732
Harga Buku:
Rp. 122.500
Rp. 98.000 (Diskon)

Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin
Penerbit : Zam-Zam

Resensi

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Rasulullah, keluarga, dan segenap sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat.

Tak jarang sebagain kaum muslimin merasa binggung dalam menentukan hukum suatu perkara, apakah halal ataukah haram. Sehingga di antara mereka malah terjerumus ke dalam sikap menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Salah satu faktor yang mengdorong mereka mengambil sikap seperti itu adalah ketidaktahuan mereka mengenai hakikat halal dan haram dalam Islam.

Mengetahui perkara halal dan haram merupakan salah satu pondasi ajaran Islam. Tidak berlebihan bila para ulama menekankan agar kaum muslimin mendalami masalah ini demi menjaga keislamannya. Sebab, dengan mengetahui halal dan haram, seorang muslim memiliki pijakan dalam segala aktivitasnya, baik berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, maupun, adab. Rasulullah n bersabda :

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Siapa menghindari perkara-perkara syubhat itu, ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Namun, siapa terjatuh dalam perkara-perkara syubhat ini, pasti ia terperosok dalam keharaman. Seperti penggembala yang menggembalakan (ternaknya) di sekitar tanah larangan, yang nyaris merumput di tanah larangan itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah, wilayah larangan Allah adalah keharaman-keharaman-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh itu terdapat sepotong daging; bila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh, namun bila rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, sepotong daging itu adalah hati.” (HR. Muslim)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama yang teguh memegang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman generasi salafush shalih menjabarkan berbagai hukum halal dan haram dalam Islam dengan ungkapan sederhana dan mudah dipahami. Dengan kapabelitas keilmuannya yang mendalam, penulis menuntun kita untuk memahami dengan benar berbagai ajaran Islam dalam karidor halal dan haram. Selamat membaca!

toko-muslim.com

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =