Buku Fathul Majid Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid | Toko Muslim Title

Buku Fathul Majid Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid

Buku Fathul Majid Penjelasan Lengkap Kitab TauhidKode: BK 104
Harga: Rp 190.000
152.000 (diskon)
Penulis: Al-Allamah Abdurrahman Alu Asy-Syaikh
Penerbit: Darul Haq

Tebal: 1300 halaman

Resensi:
Buku Fathul Majid di tangan Anda ini adalah induk rujukan tauhid, yang memuat:
1. Matan lengkap Kitab at-Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah Ala al-Abid, karya Imam al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syaikhul Islam di zamannya, yang dilengkapi dengan harakat.
2. Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya asy-Syaikh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh.
3. Diberikan ta’liq dan hasyiyah (komentar dan tambahan penjelasan) oleh Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi, di mana sebagian besar dari ta’liq beliau tersebut, beliau ambil dari Qurrah al-Uyun al-Muwahhidin, karya penulis Fathul Majid sendiri.
4. Ta’liq ini kemudian dimuraja’ah (dikaji ulang) oleh Imam al-Allamah Ibnu Baz, dan beliau memberikan koreksi dan komentar yang sangat urgen terhadap sejumlah masalah penting.
5. Hadits-hadits dalam Kitab Tauhid kami takhrij dengan berpegang pada banyak sumber.
6. Kami (Editor) melengkapi buku ini dengan risalah Takhrij Ahadits Muntaqadah Fi Kitab at-Tauhid, karya Syaikh Furaih bin Shalih al-Bahlal, yang merupakan takhrij pembelaan atas sejumlah hadits-hadits dalam Kitab Tauhid yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan.
7. Buku ini kami lengkapi pula dengan daftar istilah ilmiah, lengkap dengan makna dan definisinya.
8. Biografi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab.
Besar harapan kami agar buku ini menjadi rujukan primer bagi semua kalangan yang ingin mendalami akidah dan tauhid…

toko-muslim.com

Related Post

You may also like...

1 Response

  1. […] Kalimat Syahadat Bukan Jaminan Masuk […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − two =