Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi’I Pedoman Amaliah Muslim | Toko Muslim Title

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi’I Pedoman Amaliah Muslim

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'I Pedoman Amaliah MuslimKode: BK1741
Harga:
Rp. 70.000
Rp. 56.000 (Diskon)
Penulis: Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani
Penerbit: Padi Bandung
Tahqiq: Dr. Musthafa Dieb Al-Bigha

Ukuran: 17 cm x 24,5 cm
Tebal: 482 Halaman
Berat: 0,8 Kg, Hard Cover
Judul Lengkap: Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi’I Pedoman Amaliah Muslim Sehari Hari
Judul Asli: Matn al-Ghayah wa at-Taqrib

Resensi:

Segala puji hanya bagi Allah Ta’aala, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buku memfokuskan bahasan pada pengumpulan pendapat Imam As-Syafi’i dalam bidang fikih, berikut di antara isinya:

***

Hukum Nusyuz

Nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk taat kepada suami.

Apabila seorang suami melihat gejala-gejala nusyuz pada diri istrinya,ia boleh menasihatinya. Apabila sang istri tetap bersikukuh, maka seorang suami boleh menjauhi istri dari tempat tidurnya, apabila masih tetap membangkang, maka suami boleh memukulnya (dengan pukulan yang tidak membahayakan) Dengan sikap nusyuz yang dilakukan seorang istri, maka seorang suami tidak wajib menggilir dan menafkahinya.

Allah Ta’aala berfirman:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu , maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS. An-Nisa’: 34)

***

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'I Pedoman Amaliah Muslim Cover

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'I Pedoman Amaliah Muslim Cover Belakang

Daftar Isi:

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'I Pedoman Amaliah Muslim Daftar Isi

Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'I Pedoman Amaliah Muslim Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =