Buku Kiamat Diambang Pintu, Sudah Siapkah Bekal Kita? | Toko Muslim Title

Buku Kiamat Diambang Pintu, Sudah Siapkah Bekal Kita?

Kiamat Diambang Pintu, Sudah Siapkah Bekal Kita?Kode: BK 536
Harga:
Rp. 19.000
Rp. 16.150 (Diskon)

judul asli : Qurba Qiyamus Sa’ah
Penulis: Ali Ramdhan Abul ‘Iz
Penerbit: Daar An Naba

Resensi
Ada dua hakekat yang tidak pernah terbersit dalam benak manusia secara umum pada saat ini , yakni :
1. Dekatnya kiamat, berdasarkan firman Alloh Azza wa Jalla , yang artinya:
” Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya) “ [QS Al Anbiya 1].
2. Datangnya hari kiamat secara tiba-tiba, berdasar firman Alloh Azza wa Jalla ,
” Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” [ QS Al Arof 187].

Kebanyakan manusia menyangka bahwa kedua perkara tersebut hanyalah menakut nakuti saja atau hanya kekhawatiran yang berlebihan. Kenyataannya hari kiamat memang benar benar telah dekat.

inilah kitab kecil yang memberikan gambaran ringkas tentang kiamat, semoga bisa memberikan nasehat kepada kita untuk segera bertaubat dan bertaqwa kepada Alloh Azza wa Jalla

Pembahasan:
Pasal 1: Beberapa gambaran dari Alloh Azza wa Jalla yang menetapkan adanya hari kebangkitan dan dekatnya akherat
Pasal 2: Dekatnya hari kiamat, dan kedatangannya yang mengejutkan berdasarkan Al Quran Al karim
Pasal 3 : Dekatnya hari kiamat berdasarkan Sunnah nabawiyah
Pasal 4 : Dekatnya Hari Kiamat berdasarkan perkataan para Shohabat rodliallohu anhum
Pasal 5 : Para Makhluk yang telah merasakan dekatnya hari Kiamat
Pasal 6: Dekatnya Hari Kiamat merupakan pemulian terhadap muslimin dan penghinaan terhadan kaum kafir.
Pasal 7 : Merasakan dekatnya Kiamat
Pasal 8 : Persiapan menghadapi hari Kiamat ?
Pasal 9 : Terjadinya Hari Kiamat
Pasal 10 : Beginilah yang akan diperbuat kepada Manusia

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 3 =