Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih

Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih

Kode: BK2935
Harga:
Rp. 120.000
Rp. 96.000 (Diskon)
Penulis: Umar Sulaiman Al-Asyqar
Penerbit: Ummul Qura

Ukuran: 18 cm  x 24,5 cm
Cover: Hard Cover
Berat: 950 Gram
Tebal: 448 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih” , Buku ini berisi kisah-kisah umat terdahulu yang disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam. Bersumber dari hadits-hadits yang shahih secara isi maupun periwayatan. Kisah-kisah tersebut merupakan bekal rohani yang menyirami ruh, hati, dan akal, yang mengalir dalam jiwa secara lembut dan murni.
Secara garis besar isi buku ini memuat lima kategori kisah-kisah:

♦ Kisah-kisah para nabi dan rasul, yang tidak ada di dalam Al-Qur’an, seperti kisah Yusya’ dan kisah nabi yang membakar sarang semut.
♦Kisah-kisah yang menunjukkan keajaiban takdir Allah, seperti kisah sapi yang berbicara kepada penunggangnya dan serigala yang berbicara kepada penggembala.
♦Kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan amal, seperti kisah pembunuh seratus nyawa dan kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua.
♦Kisah-kisah teladan iman yang luhur, seperti kisah orang yang berpenyakit lepra, berkepala botak, dan orang buta yang diuji oleh Allah.
♦Kisah-kisah keteladanan yang buruk, seperti kisah orang yang membanggakan nenek moyangnya yang kafir dan kisah orang orang yang masuk desa dengan merangkak di atas pantat.

Buku ini juga menyajikan hadits-hadits yang merupakan penjelas dan pemerinci kisah kisah yang ada di dalam AL-Qur’an, seperti kisah tentang Musa dengan Khadhir di dalam surah Al-Kahfi dan kisah Jibril menyumpalkan tanah ke mulut Fir’ aun.
Yang jelas, buku ini menyuguhkan bekal untuk para penuntut ilmu dan penutur kebajikan. Kata-kata dan peristiwa-peristiwanya membawa  segudang nasihat dan faedah. Semoga buku ini bisa menjadi pemandu arah ke jalan yang lurus dan menjadi pelecut untuk menjauhi dosa-dosa dan kerusakan.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Selamat membaca, Selamat belajar.

Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih 120.000 20% 96.000 Ummul Qura Umar Sulaiman Al-Asyqar cover 2Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih 120.000 20% 96.000 Ummul Qura Umar Sulaiman Al-Asyqar isi 2

Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih 120.000 20% 96.000 Ummul Qura Umar Sulaiman Al-Asyqar isi

Buku Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi Berdasarkan Riwayat Shahih 120.000 20% 96.000 Ummul Qura Umar Sulaiman Al-Asyqar isi 3

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 16 =