Buku Membedah Firqoh Sesat

Buku Membedah Firqoh Sesat

Buku-Membedah-Firqoh-Sesat-Kode: BK290
Harga
Rp. 50.000
Rp. 40.000 (Diskon)
Penulis: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
Penerbit: Al-Qowam

Ukuran: 16 cm x 24 cm
Cover: soft cover
Berat: 550 Gram
Tebal: 250 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
Alaihi wa Sallam.

Mungkin sudah sunnatullah, bahwa di tengah-tengah umat ini akan muncul banyak firqoh dan aliran sesat yang mengancam aqidah umat. Tak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang terjebak dan ikut bergabung dalam aliran sesat tersebut.

Sebagian karena tidak menyadari akan kesesatan aliran tersebut, dan sebagian lagi karena tak berdaya melepaskan diri dari “belenggu baiat” yang biasa diterapkan oleh firqoh-firqoh sesat dan menyesatkan itu.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyah dengan keilmuannya yang mendalam dan keimanannya yang kokoh sangat terlatih untuk meng-counter tipu daya sesat firqoh-firqoh tersebut. Buku menjadi salah satu sarana ilmiyah yang dipergunakan Ibnu Taimiyaah untuk membedah borok aliran penyesat umat, seperti Syi’ah, Khowarij, Shufiyyah, Mu’tazilah, Jahmiyah, Qodariyah, Murji’ah dan lain sebagainya.

Buku yang ada di tangan anda ini memberikan ulasan ilmiah tentaang kesesatan firqoh bathil yang telah tersebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga dengan membaca buku ini, diharapkan umat islam tidak lagi gamang membedakan antara yang haq dan yang bathil.

Semoga Bermanfaat.
Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Selamat membaca, Selamat belajar.

Buku Membedah Firqoh Sesat 50,000 20% 40,000 cover 2Buku Membedah Firqoh Sesat 50,000 20% 40,000 coverBuku Membedah Firqoh Sesat 50,000 20% 40,000 isi Buku Membedah Firqoh Sesat 50,000 20% 40,000 isi 3 Buku Membedah Firqoh Sesat 50,000 20% 40,000 isi 2

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + six =