Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia

Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia

Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak MuliaKode: BK2608
Harga: Rp. 36.000
Rp. 30.500 (diskon)
Penulis: Ummu Anas Sumayyah bintu Muhammad Al Ansyariyyah
Penerbit: Darul Ilmi 

Judul Kitab Asli: Ath Thariiq ilaa Husni Al Khuluq
Penerjemah: Abu Khansa Suharlan Madi, Lc
Ukuran: 15,5 cm x 23,5 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 350 Gram
Tebal: 222 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini:“Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia” , merupakan buku terjemahan dari kitab:”Ath Thariiq ilaa Husni Al Khuluq”  yang membahas tentang sebagian bab-bab tentang kemuliaan akhlak, yang telah dikumpulkan dan disusun rapih oleh Ummu Anas Sumayyah bintu Muhammad Al Ansyariyyah. Diadalamnya dikupas bagaimana akhlak yang benar dan wajib untuk diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 
Akhlak mulia merupakan wasilah dakwah yang paling efektif. Orang lebih percaya kepada apa yang dilihat daripada apa yang didengar.
Ucapan yang baik, tetapi disertai keburukan perbuatan hanya akan menambah kehinaan. sebaliknya, simpati dan kemuliaan selalu mengikuti kemuliaan akhlak. 
Sesungguhnya salah satu tujuan terpenting diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah untuk perbaikan akhlak, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Sebelum diutus sebagai Nabi pun Rasulullah sudah terkenal karena kemuliaan akhlaknya sehingga digelari “al-Amin”.
Orang yang berakhlak mulia dapat menyamai, bahkan melampaui ahli ibadah dan mendapatkan derajat surga tertinggi. 

Semoga bermanfaat.

*****

Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia cover 2Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia cover Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia isi Buku Menggapai Surga Tertinggi Dengan Akhlak Mulia isi 2

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − three =