Buku Ringkasan Kitab Al-Umm 1 Set 3 Jilid

Buku Ringkasan Kitab Al-Umm 1 Set 3 Jilid

Al-Umm Imam Syafi'iKode Satu Set: BK017
Harga:
Rp. 513.000
Rp. 384.750 (Diskon)
Penulis: Imam Asy Syafi’i
Penerbit: Pustaka Azzam

Perjilid:
BK017A Buku Ringkasan Al-Umm Jilid 1: Rp. 171.000  Rp. 136.800 (Diskon)
BK017B Buku Ringkasan Al-Umm Jilid 2: Rp. 175.000  Rp. 140.000 (Diskon)
BK017C Buku Ringkasan Al-Umm Jilid 3: Rp. 167.000  Rp. 133.600 (Diskon)

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
Alaihi wa Sallam.
Imam Syafi’i adalah orang pertama yang memunculkan gagasan serta ide cemerlang untuk menuliskan kaidah mengenai hukum Islam yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul al-Umm.

Buku Al-Umm merupakan buku fikih Imam Syafi’i yang memuat kaidah dalam menentukan hukum-hukum islam, untuk memudahkan seorang hamba di dalam mengetahui rambu-rambu yang telah ditetapkan sang ilahi. Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H).
Kitab Al-‘Umm merupakan fase awal perkembangan ilmu hadits menjadi ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafi’iyyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini. Buku ini dirangkum agar memudahkan para pembaca awam tentang gambaran fikih metodologi Imam Syafi’i.

toko-muslim.com
Buku Ringkasan Kitab Al-Umm

Related Post

You may also like...

2 Responses

  1. kang zaenal says:

    nan mau beli..tempatnya dimana?

  2. Toko Muslim says:

    @kang zaenal
    kami di jogja, dekat terminal giwangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =