Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya

Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya

Buku-Saku-Hidayah-Allah-SebKode: BK3061
Harga: Rp.7.000
Rp. 5.950 (Diskon)
Penulis: Abdullah Taslim
Penerbit: Maktabah Al-Hanif

Ukuran: 10 cm x 14,5 cm
Cover: Soft Cover
Berat : 150 Gram
Tebal: 48 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya”, Buku ini membahas tentang perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia yaitu hidayah. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barangsiapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorangpun yang mampu mencelakakannya.
Hidayah ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dia menganugerahkannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan menghalanginya dari siapa yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan kandungan sifat hikmah-Nya yang maha Tinggi dan maha Sempurna.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.
***
Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya cover 2 Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya cover Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya isi 2 Buku Saku Hidayah Allah Sebab Datang Dan Hilangnya isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 20 =