Buku Saku Rumahku Surgaku

Buku Saku Rumahku Surgaku

Buku-Saku-Rumahku-Surgaku-iKode: BK3161
Harga: Rp.8.000
Rp. 6.800 (Diskon)
Penulis: Fariq Gasim Anuz
Penerbit: Darul Ihsan

Ukuran: 9,5 cm x 13,5 cm
Cover: Soft Cover
Berat : 150 Gram
Tebal: 69 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku Saku Rumahku Surgaku”, Buku ini memaparkan serangkaian kisah dan adab tentang bakti anak kepada kedua orangtua, ketaatan istri kepada suami, dan sikap saling menyayangi serta tolong menolong antar anggota keluarga. Kisah-kisah yang tersaji di dalamnya ada yang diangkat dari peristiwa kehidupan dan pengalaman. Dan ada pula yang bersumber dari pesan-pesan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam.
Buku ini akan mengajak untuk para wanita muslimah untuk lebih mengetahui peran yang sebenarnya dia emban yaitu peran penting dalam rumah tangga. Peran utama untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
Buku ini juga memaparkan solusi untuk wanita yang ingin mengembangkan potensi asalkan tidak keluar dari jalur syar’i.
Buku yang indah yang akan memberikan semangat kehidupan fisik dan hati bagi para muslimah sejati.
Mari kita Jadikan rumah kita sebagai Surga tempat mengumpulkan bekal dengan ibadah dan amal shalih, Serta mengembangkan potensi diri dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang bahagia dalam keluarga.
Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.

Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.
Buku Saku Rumahku Surgaku cover 2 Buku Saku Rumahku Surgaku cover Buku Saku Rumahku Surgaku isi 2 Buku Saku Rumahku Surgaku isi 3 Buku Saku Rumahku Surgaku isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 4 =