Buku Saku Tuntunan Manasik Umrah

Buku Saku Tuntunan Manasik Umrah

Buku Saku Tuntunan Manasik UmrahKode: BK1578
Harga:
Rp 15.000
12.750 (Diskon)
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Penyusun: Abu Muhammad Abdurrahman Asy-Syafi’i

Ukuran:10,5 cm x 15 cm
Cover: Soft Cover
Tebal: 64 halaman
Berat:  150 Gram

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku Saku Tuntunan Manasik Umrah” , Buku ini mengupas dengan jelas Tuntunan Manasik Umrah Sesuai petunjuk Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Salam.

Buku saku kecil ini walaupun kecil tetapi dapat membimbing saudara untuk dapat melaksanakan umrah sesuai tuntunan dari al-Qur’an dan as-Sunnah, insyaallah.

Daftar Isi:

Pengantar penerbit
Daftar Isi
Pendahuluan
Persiapan sebelum berangkat
Ketika tekad telah mencapai puncaknya
Pelaksanaan umrah
Rukun Umrah
Ihram
Sebelum ihram dianjurkan
Larangan-larangan ketika ihram
Tata cara umrah
Rukun pertama: Ihram
Ketika sampai di Makkah dan masuk masjidil haram
Rukun kedua: Thawaf dan istislaam (mengusap) hajar aswad
Maqom ibrahim
Zamzam dan sunnah minum darinya
Rukun ketiga: Sa’i antara shafa dan marwah
Tahallul
Doa-doa dari al-Qur’an dan as-Sunnah
Doa dari al-Qur’an
Doa dari as-Sunnah

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
Aamiin.
Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.
***

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + twenty =