Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri

Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri

Buku-Saudariku-Berhiaslah-DKode: BK3108
Harga: Rp.27.000
Rp. 22.950 (Diskon)
Penulis: Ari Mardiah Joban Ummu Ahmad
Penerbit: Pustaka Ibnu Abbas

Ukuran: 11 cm x 15 cm
Cover: Soft Cover
Berat : 200 Gram
Tebal: 164 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri”, Buku ini menguraikan tentang ‘iffah yang merupakan akhlak keimanan yang tinggi bagi seorang mukmin dan mukminah, dan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Setiap wanita muslimah wajib mempunyai sifat dan akhlak ‘iffah. Bisa dibayangkan bagaimana jika seseorang wanita tidak mempunyai rasa kemuliaan dan kehormatan diri.
Seorang muslimah yang cerdas adalah yang bisa memahami akibat yang ditimbulkan dari sesuatu perkara dan memahami cara-cara yang di tempuh orang-orang bodoh untuk menyesatkan dan meyimpangkannya.
Sehingga ia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak dan tak berfaedah, dan ia tidak akan membuang hartanya untuk merobek kehormatan dirinya dan menghilangkan ‘iffahnya. Karena kehormatan adalah sesuatu yang sangat berharga.
Memang usaha yang dilakukan untuk sebuah ‘iffah bukanlah usaha yang ringan. Butuh waktu dan perlu perjuangan jiwa yang sungguh-sungguh dengan meminta tolong kepada Alloh ta’ala.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, ‘iffah, dan kecukupan. [HR: Muslim no. 6842]

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.

Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.
***
Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri cover 2 Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri coverBuku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri isi Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri isi 3 Buku Saudariku Berhiaslah Dengan Iffah Kehormatan Diri isi 2

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eleven =