Buku Shahih Tarikh At-Thabari 1 Set 4 Buku

Buku Shahih Tarikh At-Thabari 1 Set 4 Buku

Buku-Shahih-Tarikh-At-ThabaKode: BK2851
Harga set: Rp.760.000
Rp. 570.000 (Diskon)
Penulis: Imam Ath-Thabari
Penerbit: Pustaka Azzam

Ukuran: 16 cm x 24 cm
Cover: Hard Cover
Berat : – Gram
Tebal: – halaman

BK2851A Buku Shahih Tarikh At-Thabari Jilid 1: Rp.195.000   156.000(Diskon)
BK2851B Buku Shahih Tarikh At-Thabari Jilid 2: Rp.163.000   130.400(Diskon)
BK2851C Buku Shahih Tarikh At-Thabari Jilid 3: Rp.199.000   159.200(Diskon)
BK2851D Buku Shahih Tarikh At-Thabari Jilid 4 Dan 5: Rp.203.000   162.400(Diskon)

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku Shahih Tarikh At-Thabari 1 Set 4 Buku “, Salah satu buku yang menjadi ensiklopedi sejarah Islam lengkap adalah karya Imam Abu Ja’far Ath-Thabari yang berjudul Shahih Tarikh Ath-Thabari, yang berisikan rentetan riwayat yang mengandung sejarah penciptaan masa, alam, hingga berbagai peristiwa dan kisah para nabi serta para khalifah era sahabat, dinasti umayyah dan Abbasiyah, serta lainnya. Dalam edisi Indonesia ini sengaja kami pilihkan buku Shahih Tarikh Ath-Thabari yang telah diverifikasi mengenai validitas riwayat dan akurasi muatan sejarahnya, sehingga buku ini layak diberi judul Shahih Tarikh Ath-Thabari, sehingga dalam edisi ini pembaca hanya akan mendapatkan kisah sejarah yang benar, yang jauh dari rekayasa dan mitos. Faktanya, tidak sedikit riwayat sejarah yang dicantumkan oleh Imam Ath-Thabari tidak diseleksi secara ketat dan menyerahkan penyeleksiannya kepada para pembaca, yang tentunya akan menyulitkan pembaca awam.

“Orang yang bijak adalah orang yang tidak melupakan sejarahnya”. Itulah untaian kata bijak yang sering kita dengar manakala hendak membahas sejarah yang berisi kumpulan peristiwa kejayaan dan kehancuran suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Tidak terkecuali Islam, sebagai sebuah ajaran dan ideologi yang memiliki sejarah unik, yang menjadi potret manifestasi dari ajaran dan ideologi tersebut.

Selain itu, dalam buku ini pembaca akan mendapatkan kisah atau peristiwa dalam versi lain yang disajikan oleh muhaqqiq (Muhammad bin Thahir Al Barzanji) yang beliau kutip dari Al Qur`an, hadits, dan kitab sejarah lainnya, yang oleh penulis diletakkan di catatan kaki, sementara oleh kami (editor) kami letakkan dalam isi dengan judul catatan muhaqqiq, guna memudahkan pembaca dalam mendapatkan kisah sejarah secara utuh dan lengkap dari ragam versi yang dikutip oleh muhaqiq.

Akhirnya, kepada Allah jua kami berharap upaya ini mendapatkan penilaian baik di sisi-Nya.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.
Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.
***Buku Shahih Tarikh At-Thabari 1 Set 4 Buku cover 2 Buku Shahih Tarikh At-Thabari 1 Set 4 Buku cover

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =