Buku Sumpah Dan Nadzar | Toko Muslim Title

Buku Sumpah Dan Nadzar

Buku Sumpah Dan NadzarKode: BK1829
Harga:
Rp. 28.000
Rp. 23.800 (Diskon)
Penulis: Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris
Penerbit: Darus Sunnah

Ukuran: 13,5 cm x 21 cm
Tebal: 252 Halaman
Berat: 0,3 Kg, Soft Cover
Judul Kitab Asli: Al-Aiman wa An-Nudzur

Resensi

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini akan membahas seputar sumpah dan nadzar dan permasalahan-permasalahannya, berikut di antara isinya:

***

Kaffarah Sumpah

1. Definisi Kaffarah Sumpah

Definisi Kaffarah: Lafazh kafarah diambil dari kata kerja kaffara, dan kaffara secara etimologi berarti goththo (menutupi). Dan dinamakan kaffarah karena dia menutupi dosa orang yang telah melanggar sumpah dan tidak memenuhinya.

Hukum kaffarah: kaffarah wajib dibayar jika terjadi pelanggaran, berdasarkan firman Allah Subhaanahu wa Ta’aala,

“Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah sumpah itu, ialah memberi makansepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar.”

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang melanggar sumpahnya boleh memilih antara memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Namu jika dia tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya berpuasa selama 3 hari.

***

Buku Sumpah Dan Nadzar Cover

Buku Sumpah Dan Nadzar Cover Belakang

Buku Sumpah Dan Nadzar Daftar Isi

Buku Sumpah Dan Nadzar Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =