Buku Syarah Aqidah Muhammad bin Abdul Wahhab | Toko Muslim Title

Buku Syarah Aqidah Muhammad bin Abdul Wahhab

Kode: BK 729
Harga Buku:
Rp. 34.000
Rp. 28.900 (Diskon)

Penulis : Syaikh Zaid bin Muhammad al Madkhaly
Penerbit : Pustaka Ar-Rayyan

Resensi

Aqidah merupakan landasan dasar agama Islam, ibarat bangunan jika pondasi dasarnya kokoh dan kuat maka bangunan yang berada di atasnya akan kokoh dan kuat

demikian pula agama ini jika aqidah yang menjadi pemahaman dasar itu benar dengan pengertian bersih dari berbagai macam kesyirikan dan syubhat-syubhat pemikiran yang menyesatkan, maka amalan-amalan Islam yang dibangun di atasnya akan diterima disisi Allah.

Para ulama dari semenjak dahulu hingga kini sangat mementingkan dan memperhatikan perkara ini, di antara mereka adalah Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam buku ini beliau telah menguraikan apa yang menjadi keyakinan beliau yang merupakan keyakinan Ahli Sunnah wal Jama’ah, beriman dengan semua berita yang telah dikabarkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah yang shahih, seperti beriman kepada semua rukun iman, surga dan neraka, adanya timbangan dan jembatan serta telaga Nabi Muhammad, pada hari kiamat kelak dan lain sebagainya.

Keterangan ringkas tentang aqidah beliau ini telah disyarahkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali dengan penjelasan singkat tapi padat sehingga dengan itu makin jelaslah kedudukan keyakinan yang dianut dan dipegang oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.

toko-muslim.com

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 7 =