Buku Syarah Tiga Landasan Utama

Buku Syarah Tiga Landasan Utama

Buku Syarah Tiga Landasan UtamaKode: BK138
Harga: 40.000
34.000 (diskon)
Penulis: Abdullah bin Shalih Al-Fauzan
Penerbit: Pustaka At-Tibyan

Ukuran: 16 cm x 24 cm
Dimensi: 15,5 x 23,5 cm
Tebal: 300 hal, soft cover

Resensi:

Buku yang ditulis oleh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ini menguraikan tiga landasan utama dan empat kaidah penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan tersebut merupakan intisari risalah ilahi dan hakikat dakwah rasul. Beliau memetiknya dari surat pendek, yakni surat Al-Ashr. Meski pendek namun kandungan maknanya sangat padat dan dalam. Sehingga Imam Asy-Syafi’i berkata: “Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhlukNya selain surat ini niscaya sudah cukup.” Diakhir buku ini juga diuraikan empat kaidah penting yang mesti diketahui oleh setiap muslim agar memahami hakikat dakwah yang dibawa rasul dan bentukbentuk syirik yang diperangi oleh beliau. Sebab masih banyak kaum muslimin yang beranggapan bahwa kemusyrikan yang dulu diperangi oleh rasul sudah tidak ada lagi pada zaman modern sekarang ini. Mereka mengidentikkan syirik itu dengan penyembahan berhala saja. Padahal banyak sekali praktek syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang lebih parah daripada kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu.

Judul asli dari matan buku ini adalah Al-Utsul Tsalatsah atau lebih akrab disebut dengan tiga landasan utama. Judul ini tentu tidak asing lagi di telinga para pembaca sekalian. Buku ini banyak digunakan sebagai bahan kajian di masjid-masjid, bahkan sebagian pesantren menjadikannya sebagai materi pelajaran dan kurikulum pendidikan. Hal ini tidak berlebihan karena hal ini memang perlu diketahui oleh setiap muslim.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab tersebut. Sudah barang tentu kalau kita ingin mendalaminya kita butuh akan penjelasannya supaya kita dapat mengetahui lebih rinci apa yang diinginkan oleh penulis.

Apa yang anda temukan dalam buku ini:
1. Bagaimana mengenal Allah ta’ala, langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah
2. Bagaimana mengenal islam, cabang-cabang iman yang perlu anda ketahui
3. Bagaimana mengenal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, perjuangan beliau menegakkan tauhid, menegakkan syariat islam.

toko-muslim.com

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − seven =