Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok | Toko Muslim Title

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan PokokKode: BK1757
Harga:
Rp. 50.000
Rp. 40.000 (Diskon)
Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz
Penerbit: Maktabah Al-Ghuroba

Ukuran: 16 cm x 23 cm
Berat: 0,6 kg, Soft Cover
Tebal: 384 Halaman
Kitab Asli: Syarhu Tsalatsatil Ushul
Judul Lengkap: Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim

Resensi:

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kenikmatan-Nya. Buku ini berisikan penjelasan dari matan ushul tsalatsah, berikut di antara penjelasannya:

***

Ats-Tsalatsatul Ushul

Penjelasan dari Syaikh Ibnu Baaz

Tsalatsatul Ushul ini merupakan risalah yang sangat penting dalam aqidah islam. Risalah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdul Wahhab bin Sulaiman bin ‘Ali At-Tamimi Al-Hanbali, seorang Imam yang sangat terkenal, Al-Mujaddid (pembaharu) sejak berkibarnya bendera islam pada pertengahan kedua dari abad kedua belas -semoga Allah memberikan rahmat kepadanya serta memuliakan tempat tinggalnya-

Dahulu Asy-Syaikh Rahimahullah mendiktekan risalah ini kepada para penuntut ilmu dan masyarakat umum supaya mereka mempelajari dan menghapalnya sehingga ushul itu benar-benar tertancap kokoh di hati mereka, sebab ushul ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam aqidah islam.

Beliau wafat pada tahun 1206 H dan dilahirkan pada tahun 1115 H, dengan demikian beliau berumur kurang lebih 91 tahun. Umur beliau dipenuhi dengan amalan kebaikan, dakwah kepada Allah Subhaanahu wa Ta’aala, mengajar dan membimbing serta bersabar di atas hal tersebut.

Berkat dakwah beliau, Allah Subhaanahu wa Ta’aala telah mengentaskan hamba-hamba-Nya di berbagai negeri Jazirah Arab ini dari kesyirikan semasa kehidupan beliau. Dakwah beliau tersebar sampai di luar Jazirah Arab seperti Syam, Mesir, Irak, India dan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh perpindahan para da’i yang membawa ilmu dari beliau ke negeri atau kerajaan tersebut. Juga melalui tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang disebarkan oleh beliau sendiri ataupun oleh orang-orang yang mengikuti dan menolong dakwah beliau.

***

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok Cover

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok Cover Belakang

Daftar Isi:

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok Daftar Isi

Buku Syarh Ats-Tsalatsatil Ushul Penjelasan 3 Landasan Pokok Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − five =