Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin Islam | Toko Muslim Title

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin Islam

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin IslamKode: BK1838
Harga:
Rp. 202.000
Rp. 161.600 (Diskon)
Penulis: Imam As-Suyuthi
Penerbit: Pustaka As-Sunnah

Ukuran: 16 cm x 24,5 cm
Tebal: 767 Halaman
Berat: 1,3 Kg, Hard Cover
Judul Kitab Asli: Tarikh Al-Khulafa’

Resensi

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini membahas tentang sejarah para pemimpin islam, khulafa ‘Urrasyidin, bani umayyah dan bani abbasyiah, berikut di antara isinya:

***

Masa Kekhalifahan Al-Hasan Radhiyallahu Anhu

Al-Hasan menjadi khalifah setelah ayahnya terbunuh. Dia dibaiat oleh para penduduk Kufah. Dia tinggal di Kufah selama 6 bulan beberapa hari. Kemudian Mu’awiyah datang menemuinya. Selanjutnya Al-Hasan mengirim utusan kepada Mu’awiyah dan menyerahkan kekuasaan kepadanya dengan syarat setelah itu khilafah kembali diserahkan kepada Al-Hasan. Dan hendaknya Mu’awiyah tidak menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irakatas apa yang terjadi ketika ayahnya berkuasa dan hendaknya Mu’awiyah melunasi hutang-hutangnya.

Mu’awiyah menyetujui persyaratan tersebut. Lalu keduanya berdamai. Pada peristiwa ini terjadilah mukjizat kenabian yang terekam dalam sabda beliau,

“Melalui Al-Hasan, Allah mendamaikan dua kelompok kaum Muslimin yang bertikai”

Al-Hasan turun dari kursi kekhalifahan. Al-Balqini menjadikan peristiwanya Al-Hasan dari kursi kekhalifahan -padahal itu adalah pangkat tertinggi- sebagai dalil diperbolehkannya seseorang mengundurkan diri dari jabatan tertentu.

Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 41 H. Ada yang mengatakan pada bulan Rabi’ul Akhir dan adapula yang mengatakan pada bulan Jumadal Ula.

***

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin Islam Cover

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin Islam Daftar Isi

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Pemimpin Islam Isi

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =