Buku Tegar Di Atas As-Sunnah | Toko Muslim Title

Buku Tegar Di Atas As-Sunnah

Buku Tegar Di Atas As-SunnahKode: BK 1005
Harga Buku:
Rp. 22.000
Rp. 18.700 (Diskon)

Penulis : Syaikh Dr Rabi bin Hadi bin Umair al-Madhhali
Penerbit : Al-Huda

Resensi

Makna ‘Tegar di atas as-sunnah’ adalah tegar di atas Islam secara menyeluruh, baik pada perkara-perkara pokok maupun cabang-cabangnya, aqidah-nya serta manhaj-nya. Kita tegar di atasnya serta berpegang teguh dengannya sampai kita berjumpa dengan Allah.

Ayat-ayat yang memerintahkan untuk ittiba’ (mengikuti jalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam), berpegang teguh serta ber-istiqamah (konsisten) sangatlah banyak. Demikian pula hadits-hadits yang ada, keseluruhann menghasung menuju satu tujuan puncak, yakni tegarnya kaum muslimin di atas Islam.

“Tegar di atas as-sunnah” bukanlah sebatas apa yang dipahami oleh kebanyakan orang tentang lafazh ‘sunnah’, maka makna as-sunnah di sini yakni menyangkut permasalahan ‘aqidah, manhaj, yaitu (ajaran) Islam itu sendiri, sehingga maksudnya adalah tegar di atas (ajaran) agama Islam.

toko-muslim.com

Ummu Abdillah Aisyah bintu Muhammad Al-Baly

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =