Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah | Toko Muslim Title

Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah

Buku Trilogi Al Khilafah Al IslamiyahKode: BK2513

Harga:
Rp. 100.000
Rp. 80.000(Diskon)
Penulis: Majmu’ al ‘Ulama’ Al Mamlakah Al ‘Arabiyyah As Su’udiyyah
Penerbit: Hikmah Ahlussunnah
Judul Kitab Asli: Al Khulafa’ Ar Rasyidun Wa ad Daulah Al Umawiyyah Li As Sanah Ats Tsaniyah Al Mutawassithah
Penerjemah: Fahul Mujib
Ukuran: 16 cm x 23 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 600 Gram
Tebal: 98 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah Akhulaur Rasyidin Daulah Umawiyah Daulah Abbasiyah”. Buku ini merupakan kumpulan dari tiga buku sejarah dengan judul: “Tarikh khulafaur Rasyidin, Tarikh daulah Umawiyah, dan Tarikh daulah Abasyiyah”.
 
Buku ini memaparkan tentang awal mula kejayaan Islam pada masa empat khalifah al Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah pemimpin kaum muslimin dan shahabat utusan Rabb semesta Alam. Begitu pula dengan sejarah kerajaan Islam Umawiyyah, yang memiliki sekian andil dalam membuka negeri-negeri( melebarkan kekuasaan kaum muslimin) serta sekian jasa yang besar.
Buku ini mengajak untuk mengetahui realita yang terjadi pada masa pemerintahan para generasi terbaik umat ini, akan diajak pula untuk mengetahui semangat perjuangan mereka serta keikhlasan mereka dalam menyebarkan Islam dan memperluas wilayah Islam dengan tujuan agar agama tauhid(Islam) ini menyebar ke seluruh dunia.

Selamat membaca, Selamat belajar.

Semoga bermanfaat.

*****

 Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah cover 2 Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah coverBuku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah isi Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah isi 2 Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah isi 3 Buku Trilogi Al Khilafah Al Islamiyah isi 4

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 4 =