Buku Tuntunan Shalat Nabi | Toko Muslim Title

Buku Tuntunan Shalat Nabi

tuntunan shalat nabi bukuKode: BK2280
Harga: Rp. 33.000
Rp. 28.050 (Diskon)
Penulis: Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Penerbit: Ash-Shaf Media

Judul Kitab Asli : Shifatu Shalati An-Nabiyyi  Shalallahu ‘Alaihi wa Salam Min At-Takbiri Ila At-Taslimi Ka-anaka Taraha
PenerjemahAbul Hasan As-Sidawy
Ukuran: 14 cm x 21 cm
Cover: Soft Cover
Berat: 450 Gram
Tebal: 280 halaman

Resensi:

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Shalat adalah merupakan ibadah yang mulia dan agung dalam syariat Islam, bahkan Allah Ta’ala menyebutkan perintah shalat setelah perintah Tauhid sebagaimana dalam firman-Nya:
” Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Qs. Al-Bayyinah: 5)
Lebih daripada itu Shalat merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam.
Atas dasar ini maka seharusnya bagi setiap muslim untuk melaksanakannya dengan pelaksanaan sesuai dengan sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Salam .
Dan kitab yang terbaik dalam menguraikan permasalahan ini adalah kitab ” Sifat Shalat Nabi  Shalallahu ‘Alaihi wa Salam ” karya Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dimana beliau memaparkan tata cara shalat Nabi  Shalallahu ‘Alaihi wa Salam dengan ilmiah beserta dalil-dalinya dari mulai takbiratul ikhram hingga salam.

Selamat membaca.

*****
tuntunan shalat nabi buku cover
tuntunan shalat nabi buku cover 2
tuntunan shalat nabi buku isi

tuntunan shalat nabi buku isi 2

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − two =