Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah

Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah

Kitab Al-Adzkar An-NawawiyahKode: KT031
Harga:  Rp. 60.000
Penulis: Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi
Penerbit: Darul Kutub Al-Islamiyah

Ukuran: 16,5 cm x 24,5 cm
Cover: Hard Cover
Berat: 650 Gram
Tebal: 448 halaman

Resensi:
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Kitab ini: Kitab al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalaam Sayyid al-Abraar merupakan sebuah kitab yang terkenal karya al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H) atau terkenal dengan julukan Imam An-Nawawi. Di kalangan masyarakat Islam kitab ini lebih dikenal dengan nama Kitab al-Adzkar An-Nawawiyyah.  Dalam kitab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menghimpunkan hadits-hadits yang menyebutkan doa-doa dan dzikir-dzikir dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Maka, kitab ini sangatlah bermanfaat bagi siapa yang mau mengetahui dan mendalami doa-doa harian dan dzikir-dzikir harian yang terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berserta adab-adab dan etikanya. 

 
Imam An-Nawawi mengatakan di dalam mukaddimah kitab Al-Adzkar-nya;  
 
“ Bahwa sebaik-baik keadaan seorang hamba adalah di saat dia berzikir kepada Rabb-Nya, yaitu Rabb sekalian alam. Dia menyibukkan dirinya dengan dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, pemimpin seluruh Rasul. Para ulama telah menulis banyak kitab yang berkaitan dengan amalan seharian, doa-doa, dan dzikir-dzikir yang diketahui oleh mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun semua itu terlalu panjang dengan banyaknya sanad dan pengulangan sehingga menjadikan orang yang ingin mempelajarinya merasa jemu.  Maka di sini, saya berhasrat untuk memudahkan hal tersebut bagi yang menginginkan. Kemudian saya menghimpunkan kitab ini sebagai suatu ringkasan terhadap tujuan-tujuan yang saya sebutkan di atas, dan bukan untuk mengetahui sanad-sanadnya, kerana kebanyakan mereka tidak menyukainya kecuali sedikit. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengetahui dzikir-dzikir tersebut, lalu mengamalkannya. Kemudian saya menjelaskan hal-hal yang kelihatan samar bagi mereka yang ingin mencari petunjuk, dan insya-Allah sebagai ganti dari sanad-sanad yang tidak saya sertakan tersebut, saya akan menyertakan hal yang lebih penting lagi, yaitu menjelaskan status hadits tersebut  shahih, hasan, dha’if, atau mungkar. Ini adalah yang lebih diperlukan oleh semua orang kecuali sedikit dari kalangan ahli hadits. Ini adalah suatu hal penting yang wajib untuk dipegang teguh, lagi diperlukan oleh para pelajar dari kalangan penghafal, demikian juga dengan para imam, saya juga menyertakannya dengan beberapa dasar penting ilmu hadits, perincian hukum-hakum fiqh, kaedah-kaedah penting, dan etika atau adab-adab yang penting yang perlu diketahui oleh mereka yang mendalami tasawuf. Saya akan menjelaskan semua itu dengan bahasa yang mudah difahami oleh kalangan awam dan kaum terpelajar ”. 

Selamat membaca, Selamat belajar.

Semoga bermanfaat.

*****

Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah cover Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah isi Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah isi 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − twelve =