VCD Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa Ilaihi 2 | Toko Muslim Title

VCD Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa Ilaihi 2

Kode: VC094
Harga:
Rp. 35.000
Rp. 29.750 (Diskon)

Pemateri: Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
Penerbit: Pustaka Al-Ilmu
Format: Video 2 Keping VCD
Berat: 0,1 kg

Resensi:
Inilah sebuah risalah yang berbicara tentang sebagian dari Kaidah-Kaidah Syara’ (Agama) yang masuk ke dalam bagian Manhaj (cara beragama) yang sangat luas dan dalam sekali :

“Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para Shahabat telah mendahului kita mengamalkannya”

Peganglah kuat-kuat kaidah yang besar dan agung ini, sehingga engkau tidak akan mengerjakan sesuatu pun ibadah yang tidak pernah diyakini dan diamalkan oleh para Shahabat.
Patutlah kaidah yang besar ini dihafal oleh setiap muslim untuk menghancurkan berbagai macam bid’ah yang orang sandarkan dan masukkan de dalam agama Allah yang mulia ini, Al-Islam. Seperti perkataan yang sering kita dengar ketika dikatakan kepada mereka dan dibawakan nash Al-Kitab dan Sunnah dan perkataan para Ulama, bahwa keyakinan yang mereka yakini atau perbuatan yang mereka lakukan itu bid’ah, mereka menjawab dengan jawaban yang lebih lemah dari sarang laba-laba, yaitu :
“Bukankah peringatan maulid, isra’ mi’raj, nuzulul qur’an, tahun baru hijriyyah itu satu perbuatan yang sangat baik yang di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran ?”
“Bukankah dzikir berjamaah yang sekarang sedang marak-maraknya itu satu perbuatan yang sangat baik dalam rangka mengajak manusia untuk kembali berdzikir mengingat Allah ?”
Maka jawablah wahai ahlus sunnah, dengan kaidah besar di atas yang patut ditulis dengan tinta emas! Katakanlah kepada mereka: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para Shahabat telah lebih dahulu mengamalkannya. Karena, tida ada satupun amalan yang masuk kedalam bagian ibadah yang tidak diamalkan oleh para Shahabat radhiyallahu ‘anhum.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + fifteen =